Themes

not even gonna bother to fix this because i would just fuck it up again

13 hours ago with 0 notes
Dziewczyno, co ty wyprawiasz? Masz dopiero czternaście lat, taka ładna, taka młoda i prawie trup.

2 days ago with 586 notes